Nauji tyrimai: kanapės saugesnės už alkoholį ir tabaką.

Photo credit: Kunertus / Shutterstock

Naudodami naujovišką mirtingumo sąsajų su įvairių legalių ir nelegalių narkotikų vartojimo rizikos išmatavimo metodą, mokslininkai patvirtino tai, ką parodė ir ankstesni tyrimai: alkoholis yra pavojingiausias, o kanapės vartojimas mažiau rizikingas.

Remiantis tyrimo duomenimis, individualiu lygiu, alkoholio vartojimas pristato didžiausią mirties riziką po nikotino, kokaino ir heroino, tai rodo, kad alkoholio vartojimo rizika greičiausiai buvo nepakankamai įvertinta praeityje. Tuo tarpu buvo nustatyta, kad kanapė žymiai mažiau mirtina ir atsiranda kitame spektro gale, suderinus su ankstesniais tyrimais, kurie nuolatos reitinguoja kanapę kaip saugiausią rekreacinį narkotiką. Nors tai gali būti ne tai ką vyriausybės nori išgirsti, tačiau pabrėžia, kad reikia naudoti mokslinius tyrimus kuriant politiką dėl teisėtų ir neteisėtų narkotikų vartojimo.

Atrodo, kad didžioji dalis pasaulio seniai suformavo savo nuomonę apie nelegalių medžiagų pavojų, tai ir yra faktas, kad sunku įvertinti ir klasifikuoti narkotikų piktnaudžiavimo riziką žmonėms.

Tačiau šiai dienai jau yra keli tyrimai kuriais mokslininkai palygino įvairių narkotikų pavojų.
Be to, neteisėtas piktnaudžiavimas nelegaliais narkotikais yra laikomas didesne problema visuomenei, nei naudojant kitas žinomas kenksmingas medžiagas, tokias kaip alkoholis, tabakas ir įvairūs receptiniai vaistai. Vyriausybės yra linkusios kurti ribojančias politikas neremiantis emocijomis ir neišprususioms spėlionėmis.

Nepaisant sunkumų, keli tyrimai įvertinto įvairių vaistų priklausomybę ir toksiškumą, kalbant apie ūmaus ir lėtinio naudojimo riziką, tačiau jie sulaukė kritikos, nes kai kurie sprendimai galėjo būti subjektyvus, o ne moksliškai pagrįsti. Į bandymą šias problemas ištaisyti, mokslininkai sugalvojo naują rizikos vertinimo metodą „Išryškinimo riba“ (angl.“ Margin of Exposure“ (MOE)). Paprasčiau tariant MOE žiūri santykį tarp dozės kuriai būdingas neigiamas poveikis ir kiekį kurį žmogus paprastai naudoja. Tyrinėjo šias medžiagas: heroiną, kanapės, nikotiną, alkoholį, metadoną, amfetaminą ir ekstazį (MDMA).

Kaip aprašyta mokslinėje ataskaitoje, mokslininkai nustatė, kad individualaus naudojimo lygmeniu šios keturios medžiagos – alkoholis, nikotinas, kokainas ir heroinas buvo priskirtos didelės rizikos grupei. Kitos medžiagos nukrito į vadinamąją „rizikos“ kategoriją.
Pagal rezultatus, kanapės yra maždaug 114 kartų mažiau mirtinos nei alkoholis ir buvo vienintelė medžiaga iš išnagrinėtų, turinti mažą mirties tikimybę.

Mokslininkai skuba pabrėžti, kad šie rezultatai jokiu būdu nereiškia, kad išgėrus vidutinį kiekį alkoholio bus blogiau nei vartojant heroiną. Daug žalos susijusios su narkotikų vartojimu yra ne dėl paties narkotiko, o dėl aplinkos kurioje jie yra vartojami,
pavyzdžiui dalijimasis nešvariomis adatomis. Tyrime į tai nebuvo atsižvelgta.

Nors šis tyrimas siekė spręsti ankstesnių darbų kritiką, visdėlto gaunami panašūs rezultatai ir reikia atkreipti dėmesį, kad tyrimas vis dar turi svarbių trūkumų, kuriuos autoriai identifikuoja leidinyje. Pavyzdžiui, tyrimų kurie nagrinėtų ilgalaikį narkotikų poveikį  trūksta, tai reiškia, riziką kurią jie galėjo įvertinti buvo mirtis, o ne mirtis nuo vėžio ir tai tik vienas pavyzdys. Be to, nors kanapė buvo laikoma mažiausiai rizikinga, tyrime nebuvo atsižvelgta į kanapių vartojimo būdą. Nors kanapių komponentai negali kelti didelį pavojų sveikatai, kanapių rūkymas gali sukelti sveikatos problemų dėl įkvepiamų dirgiklių. Vartoti kanapes maiste būtų sveikiausias jų naudojimo būdas, bet autoriai to nepažymi savo leidinyje.

Pamirštam kritiką, tai kokia pagrindinė šio straipsnio žinutė? Pasak tyrimo autorių, laikas būtų geriausiai praleistas, jeigu dėmesys būtų sutelktas į alkoholio ir tabako rizikos valdymą, o ne nelegalius narkotikus. Be to, jie nurodo, kad mažos rizikos narkotikų, tokių kaip kanapės, reguliavimas, o ne draudimas būtų geresnis ir labiau pagrįstas.

Apie autorių

Kanapė


>